Luonnon Oma Puisto

Kraatteri.net-sivusto kertoo Etelä-Pohjanmaan Järviseudun luonnon ihmeistä. Alue sai syntynsä noin 77.8  miljoonaa vuotta sitten, kun puolentoista kilometrin levyinen meteoriitti iskeytyi maahan. Räjähdys pirstoi kallioperän, kuumuus synnytti uuden kivilajin, kärnäiitin. Meteoriitin iskeytymiskohtaan syntyi Lappajärvi, joka on Suomen nuorin ja parhaiten säilynyt kraatterijärvi. Se on myös ainoa, jonka reunamat – Lakeaharju ja Pyhävuori – ovat vielä hyvin näkyvissä.

Kraatteriseutu – Lappajärvi, Ähtävänjoen vesistö, Lakeaharju ja Pyhävuori ympäristöineen – muodostaa Luonnon Oman Puiston, jolla on mielenkiintoinen geologinen historia, monipuoliset maisemamuodot sekä rikas eläimistö ja kasvisto. Ja jotain kraatterin lämmöstä lienee tarttunut myös järviseutulaiseen ihmiseen… ”Meille laineet on antaneet laulajan mielen, lehdot ja halmehet sointuvan kielen…” todetaan Järviseudun marssissakin.

Luonto on ollut jo pitkään yksi suosituimmista matkailun muodoista. Maailmanlaajuisestikin suurimpia vetovoimatekijöitä ovat luonnonmaantieteelliset kohteet. Geomatkailu on yksi nousevista luontomatkailun muodoista, ja Lappajärven ainutlaatuinen syntyhistoria luo Järviseudulle kiinnostavan ja ainutlaatuisen geologisen perustan. Lappajärveä pidetään yleisesti Suomen eniten tutkittuna kraatterina ja siitä on tehty kaksi väitöskirjaa.